Kontakt

Stima Sp. z o.o.
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 lokal VI
05-816 Michałowice

Telefon:
+48 22 244 0 711
+48 502 565 877

E-mail:


NIP:
522-299-58-36

KRS:
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - 0000416979

W przypadku problemów z obsługą systemu, pojawiających się błędów, należy skontaktować się z administratorem systemu: